Концерт на “София квартет“

27.01.2015 concert, identity, news, press

София квартет ни поднася една програма с три квартета, всеки със своята история. Хайдн, Моцарт и Хиндемит – трима големи майстори със специално отношение към квартета. Хайдн се счита за бащата на класическия квартет, Моцарт открива нови хоризонти с необятното си музикално въображение на базата на постигнатото от неговия учител и приятел, а Хиндемит добавя нови „пластове“ в квартетното изкуство, вече в палитрата на 20 век. Двама австрийци и един германец, Хайдн, Моцарт и Хиндемит – всеки със своите музикални приоритети – „рисуват“ музикалната картина на камерната музика, уловена от квартет София за вас. Нека си представим Йозеф Хайдн към момента, в който започва да пише своите Шест струнни квартета оп.76. Той е на 64 години и е може би най-известният композитор в Европа. Започнал е много да пътува – след годините на по-затворен живот като „дворцов“ музикант на граф Естерхази. Не без помощта на добър импресарио в лицето на Йохан Саломон, Хайдн става все по-прочут и името му се споменава във всички големи европейски столици. Той е богат, щастлив и уверен в своите възможности. Тази нова „космополитност“ отваря нови хоризонти в неговата музика. Трябва обаче да отбележим, че Шестте струнни квартета оп.76 всъщност не са писани за широката публика, а по поръчка на друг граф – унгарския благородник Ерьдоди, който плаща на Хайдн, казват 100 лири, за да има квартетите само за себе си. Но историческата логика ги превръща в най-разпознаваемите и най-често изпълняваните квартети на Хайдн – три от тях са с програмни названия, сред тях е и избраният от Квартет София за тяхната програма „Контрасти“ Квартет Аврора оп.76, N4. Четвърти в една поредица, която се „извисява“ като важен маркер – точно след Моцарт и преди Бетховен. Традиционен като форма, квартетът по един перфектен начин демонстрира брилянтността на Хайдн по отношение на мелодичното богатство и зрелостта в боравенето с отделните инструменти и тяхното съчетаване. Той композира с ясното съзнание, че по-добър от него в момента няма и смело вгражда всички свои „хрумвания“ – но това са хрумванията на един голям музикант в зенита на творческите си възможности. Музиката тук определено защитава своето име – „Аврора“ или “Изгрев” – изгряват все нови и нови теми, прозвучават дори “наопаки“, дочуват се фрагменти от английска народна песен – някак дяволито, слънчеви лъчи от обогатени линии се преплитат ли преплитат и следват единния ход на музикалното повествование.Както във всеки сюжет, и тук има и по-тъмни и по-тъжни моменти – но те „отлитат“ и светлината отново избухва. Задължителен за слушане квартет! И след зрелия Хайдн в програмата „се задава квартетът оп.17 „Ловът“ на Волфганг Амадеус Моцарт, който е писан 13 години по-рано – през 1784 година. Той е от поредицата от шест квартета, посветени именно на Йозеф Хайдн и вдъхновени от неговите „Руски квартети“ оп.33. Моцарт ги композира по времето, когато двамата с Хайдн вече са били приятели, въпреки разликата от 24 години във възрастта им, и дори понякога са музицирали заедно (Хайдн – на цигулката, а Моцарт – на виолата). Заглавието „Ловът“ не идва от Моцарт, то е сложено впоследствие, но чувството за хумор, фантазията, полетите на музикалната мисъл и иновативността са си негови. Както обикновено, Моцарт с удоволствие променя статуквото –слага менуета преди бавната част, като при това му придава необичайна за този танц експресивност и наситеност, а изненадващи обрати в разгръщането на сонатната форма не липсват и в първата част. Хайдн чува посветените на него квартети и думите му към бащата на Моцарт остават в историята – „Заявявам пред Бога от цялото си сърце, че Вашият син е най-добрият композитор, когото познавам или за когото съм чувал. Той има вкус и, която е по-важното, притежава дълбоки познания за композирането“. Контрастът в тази програма на квартет София се явява в лицето на Паул Хиндемит и неговия Трети квартет. Хиндемит е роден 103 години след смъртта на Моцарт, а музиката му преминава през различни етапи – от пост-романтизъм, през експресионизъм и дори леки джазови „забежки“ до неокласицизъм. Един от големите интелектуалци в модернизма в музиката, неговите интереси варират от задълбоченото изучаване на музиката на Й.С. Бах до средновековната философия. Хиндемит е един от най-добрите виолисти сред големите композитори, а фактът, че сам е бил част от квартет (със създадената от него формация Амар активно концертират из цяла Европа между 1921 и 1929) не може да не остави отпечатък върху неговите квартети.poster

Facebookrssyoutube

Facebookmail

About the author

Sofia Quartet: